คอร์สออนไลน์ “การพูดอย่างมืออาชีพ”

ผู้เขียน: จัดสัมมนา ทีมบิ้วดิ้ง ละลายพฤติกรรม

ผู้ก่อตั้งสถาบัน Training Innovation Center วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลแะการพัฒนาทีมงาน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ พิธีกรมืออาชีพ