Training Innovation Center เป็นสถาบันการจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Team Building & Walk Rally รวมทั้งกิจกรรมชายหาด และกิจกรรมกีฬามหาสนุกให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก