บทความ

Ice Breaking คืออะไร ดียังไง? 

ทำไม?? ต้องจัดกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ภายในองค์กร เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม

Ice Breaking  คือ กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม พร้อมที่จะเรียนรู้  ตลอดจนยินยอมเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น ด้วยการทำกิจกรรมกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักในรูปแบบต่างๆ  เริ่มตั้งแต่พูดคุย สอบถามข้อมูลกันตามปกติ ไปจนถึงเกมสนุกๆ จากผู้นำกิจกรรม หรือวิทยากรละลายพฤติกรรมที่คอยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ปรับบรรยากาศตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับตัวเอง พร้อมกับมองเห็นและเข้าใจตัวตนของคนอื่นมากขึ้น

สาเหตุที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนั้น เป็นผลจากกำแพงความกลัวที่ค่อยๆ ทลายลงไปทีละนิดทีละหน่อย ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน  โดยผู้นำกิจกรรมจะโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมพยายามร่วมกันคิด ระดมสมอง ร่วมกันวางแผน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จของทีม 

ดังนั้นทุกคนในทีมจึงได้เรียนรู้บทบาทสมมติ ที่จำลองขึ้น ทั้งบทบาทของผู้นำ ผู้ตาม ผู้วางแผน และผู้ปฎิบัติงาน เสมือนการทำงานจริงในหน่วยงานนั่นเอง หลังจากได้เรียนรู้ถึงตัวตนของกันและกัน โดยไม่ภาระงาน หรือผลประโยชน์ใดๆมาเกี่ยวข้อง  ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งนี่เองที่เป็นทักษะสำคัญ สำหรับการทำงานเป็นทีม

สำหรับหน่วยงานที่อยากเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม และอยากให้พนักงานหลุดออกจาก comfort zone เดิมๆ ที่ต่างคน ต่างทำงานของตน ไม่พร้อมร่วมมือกัน หรือไม่พร้อมเผชิญปัญหาร่วมกันในงาน ส่งผลให้การทำงานไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้ 

หากท่านอยากให้พนักงานในหน่วยงานได้ปรับทัศนคติใหม่ เป็นทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในงานที่ตนทำ ทำงานในหน้าที่อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

Training Innovation Center เป็นคำตอบให้หน่วยงานของท่าน เรายินดีให้บริการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ตลอดจนทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) วอล์คแรลลี่ (Walk Rally) และกีฬามหาสนุก โดยสอดแทรกสาระเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก จิตสำนึกรักองค์กร และการสื่อสารประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาทีมงานของท่าน

หากท่านสนใจสามารถติดต่อที่โทร. 082-465-9945 หรือ ส่งข้อมูลสอบถามได้ที่ traininginnovationcenter@hotmail.com

ติดตามยูทูปได้ที่ www.youtube.com/c/traininginnovationcenter